Teatro Metropolitan - Catania

 

logo teatro metropolitan Catania

Si trova in via Sant’Euplio, 21 – Catania


Botteghino: 095/322323
Orario botteghino: lun-sab 9.30-13.00 -  lun-mer-ven 17.00-20.00
Info Email info@metropolitan.catania.it
Sito ufficiale: www.metropolitan.catania.it

Nessun commento: